Just another WordPress.com site-Dijana Milošević

Međunarodni projekt “Interkulturalna školska mreža”-1.dio

 Međunarodni  projekt “Interkulturalna školska mreža”

“Interkulturelles Schulnetzwerk”

Tema zajedničke izložbe-“Graditi”

Sadržaj:

 

  • Prvi dio projekta 

 

“GRADIMO”

Međunarodni  projekt “Interkulturalna školska mreža”

“Interkulturelles Schulnetzwerk”

Tema zajedničke izložbe-“Graditi”

PLAN I PROGRAM PRVOG DIJELA PROJEKTA- GRADIMO

 

Prvi dio projekta Gradimo

 

 

 

 

 

 

                 Gradimo ljubav, mir, prijateljstvo                 

 

    

 

Poruke u boci (tekst)

 

Ribari, neznani,                                                                                               

poruku šaljemo

s obale daleke

i javljamo da su i nama

prazne kašete!

Prijatelji, neznani,

zemlje daleke,                                                                                

evo, pozdrave i

bokun šperance

vam šaljemo,

nek´ se i vama

u mrežu  zaplete!

Prijatelji, neznani,

s obale daleke,                                                                   

potonut će i vama

te  vaše gaete.

Ribari, neznani,

s obale neke,

oli su vam opet

sve ribe utekle!                                                

Prijatelji daleki,

sad već znani,

zaludu vama

svi vaši parangali.

Evo, i mi,u oruo

dvije belece

smo intrali,                                                       

te uštrigani

bez objeda

smo ostali.

Prijatelju, dragi…

ljubiš li more,

ljubiš li stine,

ljubiš li kao ja,                                             

 cure fine?

Ili čekaš vapore

i poruke u boci?

Čuvaš li srce za ljubav što će doći?

……  Škrto more,

prazne gaete,

al’  šume vali                                       

mladosti  vječne …..

Daruje more ljubav i snove

ovim  srcima mladim

što na obali stoje.

Ribari, neznani,

s obale neke,

javite nam,                                             

jesu li vam

opet sve ribe utekle!

Prijatelji, čujte,

i mi smo galioti pravi,

ribe nema,

pa u dišpet  štrigama                         

pjesmu smo zapjevali!

Nosite vali pjesme naše,

nosite obalama

tajnim i neznanim,

gdje mi sjene prijatelja

na hridima stoje.                                                    

Daruje more ljubav i snove

zajedno sa  porukama našim

što u bocama plove.

Ruke moru pružimo,

bakljom mira

puteve osvijetlimo.                              

Ruke moru pružimo

u slozi kolo

upletimo.

Ruke moru pružimo!

Pjesmom mladosti

 prijatelje dozovimo,

i ljubav svijetom  pronesimo!                                        

Dijana Milošević

 

 

Osnovna škola „Narodni heroj Savo Ilić“-Dobrota

Školska 2010./2011 godina

Internacionalna školska mreža zemalja jugoistočne Evrope

Međunarodna radionica školske mreže iz austrijskih i škola iz zemalja jugoistočne Evrope pruža konkretnu mogućnost interkulturalne saradnje učenika i nastavnika zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo. Ovo je prilika da se diskutuje popojedinačnim temama i aktivnostima, da se slijede zajedniči ciljevi, da se prikažu školski sistemi i da se probude kontakti sa drugim partnerima.

Tema ovogodišnjeg projekta( školska 2010./2011 godina) je “Gradimo”

U prvom dijelu projekta  temu “Gradimo” učesnici projekta naše škole su predstavili dječjim likovnim radovima na temu “Gradimo ljubav, mir i prijateljstvo”, izradama maketa na temu “Gradimo grad budućnosti, grad ljubavi”,pjesmom “Nek´ svud ljubav sja”,porukama i pisanjem pisama djeci iz drugih dalekih zemalja.

Međunarodni  projekt “Interkulturalna školska mreža”

“Interkulturelles Schulnetzwerk” 

Tema zajedničke izložbe-“Graditi”

Realizatori projekta:

Mirjana Ilić- nastavnik razredne nastave

Jelena Damjanac Kuč-nastavnik razredne nastave

Dijana Milošević-pomoćnik direktora

Jagoda Stanišić- nastavnik razredne nastave

Ivana Kapetanović- nastavnik razredne nastave

Arnela Erović- nastavnik razredne nastave

Bojana Nikolić-vaspitačica

Učesnici projekta: V1, V3, III3 i I2 razred

Program prvog dijela projekta projekta „Gradimo…“

1.Gradimo prijateljstvo

      „PORUKE U BOCI“-Slanje poruka sa obale mora

      „PRIJATELJU PIŠEM TI PISMO“-Predstavljanje putem pisma  prijateljima iz   Austrije,Srbije i Makedonije (učenici III razreda)

      „KOVERTA PRIJATELJSTVA“-Pisanje Poruka i pisama djeci drugih država

2.Gradimo pjesmom

      „Nek´ svud  ljubav sja“-Pjesma u izvođenju učenika V1, V3  i  I2 razreda

3.Gradimo likovnim izrazom

      „Gradimo grad budućnosti,grad ljubavi“- Radovi učenika V1 i V3 razreda

      „Gradimo ljubav,mir i prijateljstvo“– Dječji likovni radovi

Tok realizacije prvog dijela projekta na temu „Graditi“

RADNI SASTANAK-18.10.2010.

Na prvom radnom sastanku održanom u školi,nastavnici razredne nastave: Jelena Damjanac Kuč, Mirjana Ilić, Jagoda Stanišić i pomoćnik direktora: Dijana Milošević,izradili su nacrt plana aktivnosti, ideja,načina realizacije kao i  redoslijeda izvođenja programa, a zatim odabrale saradnike za izvođenje projekta.Nakon održanog sastanka,Dijana Milošević izradila je detaljan plan i odredila pojedinačna zaduženja nastavnicima , učesnicima u projektu.

REALIZACIJA PRVOG DIJELA PROJEKTA:“GRADIMO PRIJATELJSTVO“

             19.10.2010.-22.10.2010.

Nastavnice Jagoda Stanišić i Jelena Damjanac Kuč, u okviru kreativne radionice, sa svojim učenicima pripremile su ukrašene boce sa raznim porukama djece.

Poruke u bocama postavljene su u izložbenom dijelu škole: „Kreativni centar“, a 22.oktobra, u petak, djeca su na obali, u blizini škole, pročitali sve  poruke prijateljstva.U pisanju poruka uzela je učešća i pomoćnica direktora Dijana Milošević.

Učenici III3 razreda, nakon razgovora i diskusija sa nastavnicom Ivanom Kapetanović, na temu „Prijateljstvo“ , pisali su pisma svojim vršnjacima predstavljajući  sebe i svoja interesovanja.

Nastavnice Ivana Kapetanović. Arnela Erović i vaspitačica Bojana Nikolić,napravile su kovertu nazvanu „Koverta prijateljstva“,koja je postavljena u školskom holu „Kreativni centar“.Učenici su u koverti ubacivali svoje poruke prijateljstva.

REALIZACIJA PRVOG DIJELA PROJEKTA :“GRADIMO PJESMOM“

20.10.2010.-25.10.2010.

Nastavnici razredne nastave: Mirjana Ilić (I2), Jelena Damjanac Kuč (V3) i Jagoda Stanišić (V1) pripremile su pjesmu „Nek´ svud ljubav sja“ sa svojim učenicima.

Pjesma je izvođena tokom sedmice za prijepodnevnu i poslijepodnevnu smjenu.

REALIZACIJA PRVOG DIJELA PROJEKTA:“GRADIMO  LIKOVNIM IZRAZOM“

              25.10.2010.-30.10.2010.

Učenici  I-V razreda, u okviru časova likovne kulture radili su radove na temu „Gradimo ljubav,mir i prijateljstvo“,koji su izloženi u školskom Kreativnom Centru.

Učenici V1 i V2 razreda u okviru kreativnih radionica izrađivali su makete grada na temu „Grad ljubavi, grad budućnosti“,koji su takođe izloženi u školskom Kreativnom centru.

Pomoćnica direktora objedinila je sve radove u školskoj arhivi i putem prezentacije prikazala učenicima učesnicima u projektu.Planirano je i prikazivanje prezentacije dječjih radova i realizacije projekta svim učenicima na kraju prvog  polugodišta.

RADNI SASTANAK-2.11.2010.

Na drugom radnom sastanku održanom u školi,nastavnici razredne nastave: Jelena Damjanac Kuč, Mirjana Ilić, Jagoda Stanišić i pomoćnik direktora: Dijana Milošević,pripremili su materijale  za slanje.

 

Plan i program aktivnosti i realizacije  projekta „Gradimo…“

  NAZIV AKTIVNOSTI Format radova  i potreban materijal za izradu NOSIOCI AKTIVNOSTI I UČESNICI TOK AKTIVNOSTI DATUM,MJESTO INAČIN PREZENTIRANJAZAVRŠNIH RADOVA
1. Gradimo prijateljstvo„PORUKE U BOCI“-Slanje poruka sa obale mora        Male boce Odštampane ili pisane poruke djeceOdštampane poruke: autor -Dijana MiloševićFotoaparatDigitalna kamera   Dijana MiloševićJagoda StanišićJelena Damjanac Kuč  1.Sakupiti male boce2.Napisati kratke poruke3.Ažurirati izložbu pod nazivom „Poruke u boci“ u Kreativnom centru škole4.Čitanje poruka na obali mora   Školsi hol-Kreativni centar Obala-Dobrota 
Razred: V1; V3Fotografije i snimci:D. Milošević
  „PRIJATELJU PIŠEM TI PISMO“-Predstavljanje putem pisma    Školske sveske, olovke Ivana Kapetanović 1.Razgovarati sa učenicima o njegovanju prijateljstva i poštovanju različitih kultura2.Obrazložiti učenicima ideju o pisanju pisma u kojem će se predstaviti djeci drugih država3.Sakupiti pisma Školski kabinet
Razred:III3
  „KOVERTA PRIJATELJSTVA“-Pisanje poruka djeci drugih država    Hamer papirLjepiloTempere Ivana KapetanovićArnela NerovićBojana Nikolić 1.Izrada koverte2.Oslikavanje koverte3.Postavljanje koverte u kutku škole –Kreativnom centru4.Organizacija pisanja poruka i ubacivanja u kovertu Školsi hol-Kreativni centar
Razred:Učenici III3
2. Gradimo pjesmom„NEK´ SVUD LJUBAV SJA“Pjesma     Tekst i muzika pjesme „Nek´ svud ljubav sja“ Mirjana IlićJagoda StanišićJelena Damjanac KučFotografije i snimci:Dijana Milošević 1.Uvježbavanje pjesme2.Izvođenje pjesme i snimak Školski kabinetŠkolsko dvorište
 Učenici V1, V3, I2 razreda
3. Gradimo likovnim  izrazom„GRADIMO GRAD BUDUĆNOSTI,GRAD LJUBAVI“dječji  radovi„GRADIMO MIR,LJUBAV  I PRIJATELJSTVO“dječji likovni radovi   Blok za crtanjeTempere,vodene boje, tuš,glina  Jelena Damjanac KučJagoda Stanišić 1.Zadavanje teme i razgovor na zadanu temu2.Sakupljanje radova i odabir materijala3.Izlaganje radova  u školskom holu-Kreativni centar Školski hol-Kreativni centar
Razred:V1, V3 
Razred:III3, II3, I2  

  Gradimo likovnim izrazom-slike   Razred 5.1 i 5.3-slike sa ponte

 
Advertisements

Comments on: "Međunarodni projekt “Interkulturalna školska mreža”-1.dio" (1)

  1. Pozdrav malim novinarima i uspješan rad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: